Az oldal használatával elfogadod az alábbiakat

Az www.mlmxzona.com üzemeltetője nem vállal felelősséget semmilyen kárért, elmaradt profitért, veszteségért, amik a weboldal használatából eredhetnek.

Az oldalakon található információk a szerzők szubjektív véleményét tartalmazzák – te ezektől eltérő tapasztalatokat is szerezhetsz. A publikált anyagok, és vagy letölthető e-bookok nem jelentenek garanciát arra, hogy az azokban leírtakat  “bárki meg tudja csinálni”, azok elsősorban a jóhiszemű tájékoztatást szolgálják. 

A www.mlmxzona.com üzemeltetője kijelenti, hogy tiszteletben tartja, és bizalmasan kezeli az oldal látogatóinak a kapcsolatfelvétel/ kapcsolatépítés vagy információkérés/ kérdés (az adat kezelés ebben az esetben az érintett hozzájárulásán alapul!) során tudomására jutott egyedi azonosításra is alkalmas adatait – jellemzően: Email cím-valamint az így  tudomására jutott egyéb adatokat, és tényeket. Ezen információkat harmadik fél részére nem adja ki csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásával (a törvényben előírt kivételektől eltekintve). 

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az érintett – e-mail útján az info [kukac] mlmxzona.com címen tudja kezdeményezni

Cookik-kezelése:  Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Adatkezelési alapelveink egyébiránt összhangban vannak az alábbi hatályos jogszabályokkal:2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról – 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (155.§-)16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.

Az MLMxzona blog bejegyzéseiben lévő szöveges tartalmainak -max 5 mondat erejéig- bármilyen nemű  felhasználása csakis a  forrás megjelölésével, változtatás nélkül, és nem kereskedelmi célra használhatóak fel! Köszönjük!